Co powinno być typowe dla renomowanego hotelu? Aby móc tego rodzaju obiekt uznać za godny wizyty trzeba spostrzec w nim szereg współdziałających ze sobą komponentów. Dobry