Nasze pragnienia czasem są nieograniczone. Chcielibyśmy mieć piękny domek, najpiękniejszy pojazd i wiele spraw materialnych. Nic nie ma w tym złego, bo to właśnie pragnienia są