Mimo, że przeciętny wiek człowieka uległ podwyższeniu od czasów naszych babć i prababć, to zdrowie pod wpływem przemian zachodzących w XXI wieku uległo pogorszeniu. Najbardziej wszechstronnym