Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż nie do uniknięcia stały się zmiany w koncepcjach kierowania przedsiębiorstwami oraz ich pracownikami. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w określonym zakładzie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta ma swoje korzenie w Japonii, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum wszystkich czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a przy tym całkowicie zbędnych. wsparcie lean Priorytetowym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest zatem zminimalizowanie marnotrawienia zarówno w wymiarze pracy pracowników jak i eksploatowanych surowców. Wdrożenie metod lean management stwarza możliwość zdobycia takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki między pracownikami w zakładzie zwykle poprawiają się. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co istotne rozwiązania z zakresu lean management mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to umiejętność dokonania weryfikacji, które procesy są niepotrzebne dla firmy.